top of page
enkel.jpg

Klass 1 Skrotbilsklassikern 2023

Tävlingsreglementerna Klass 1 & 2 är uppdaterade 20230411

  • l FÖRARE: 

Samtliga förare ska inneha giltig licens utfärdad av SBF, årslicens (Nationell, Debut
eller Enkel) eller Prova Bilsportlicens (löses i Svensk Bilsports app för licenser.) Obs
att denna licens endast får användas vid 2 tillfällen.

Klass 2  2023-2025

bottom of page