Reglemente Race4fun 24H

Reglemente Race4fun 24H


Fordon


Marknadsvärde max 10 000sek i besiktigat skick. Värderingen görs genom snittpris på blocket.se. Teamchef ansvarar för att registreringsnummer skickas till regnr@race4fun.se senast 2 veckor innan start. 


Hästkrafts begränsning beräknas enligt följande:
Tjänstevikt enligt registreringsbevis x 0,14

Ex, 1400kg x 0,14= 196hk är max hästkrafter enligt fordonets registreringsbevis.


Bilen måste vara utrustad med fungerande FM-Radio.


Pimpning är obligatorisk enligt förutbestämt tema. Temat publiceras på Facebook/hemsida genom omröstning, senast 1 månad innan start. 

Ej pimpad bil = ingen start! Dåligt pimpad bil=senarelagd start!


Orange och/eller blå varningsljus på taket (saftblandare) får ej användas då detta kan förväxlas med arrangörens safety car, SC. 


Deltagande bilar ska ha täckt kaross, vara tvåhjulsdrivna, serietillverkade person eller kombibilar i standardutförande, som är typbesiktade i Sverige. Minibussar, pickupbilar eller liknande är ej tillåtna.

Deltagande bil ska vara besiktigad av Svensk Bilprovning eller motsvarande instans, inom giltig besiktningstermin, med minimikrav på godkända bromsar.


Deltagande bil ska vara utrustad med säkerhetsbälten av minst originalbälte trepunktstyp. Säkerhetsbälten får bytas mot bälte av 4/6-punktstyp. Dess bakre infästning ska då sitta så högt som möjligt, dock ej högre än axelhöjd. **Se bild längst ner på sidan. Endast infästningsöglor av typ som är avsedda för bälten ska användas. Om bältets infästningspunkter sitter genom karosseriplåt, ska en bricka minst 2 mm tjock och minst 40 cm2 i storlek monteras på motsatt sida. Dimension på bult och mutter samt infästningsöglor ska vara 7/16 UNF.


Taklucka är inte tillåten, dock godkänns borttagen taklucka som ersatts med plåt.

Bilen ska vara utrustad med kraftiga och väl synliga bogseringsöglor fram och bak.

Standard däck, C-däck samt R-däck med treadwear 100 eller högre är tillåtna. Ej slicks eller dubbdäck.


Rutor ska vara av originaltyp, får inte ersättas med plastrutor innan testets start. 

Om vindruta eller förarsidoruta går sönder eller ramlar bort under testets gång inträder automatiskt körförbud, deltagare får dock fortsätta till sin plats i parkeringsdepån för reparation. Dessa får då ersättas med glas- eller plastrutor.

Om ruta skulle spricka eller en ”ros” efter stenskott uppstår, kan bilen tillåtas fortsätta om sikten eller säkerheten ej äventyras, tävlingsledningen tar detta beslut.


Originallåsning för huv och baklucka skall demonteras. Huvlås ersätts med låspinnar öppningsbara från utsidan, backlucka ersätts med snabb låsning typ stroppar, låspinnar eller liknande. 

Eventuella airbags ska demonteras.


Inredning får demonteras, inga vassa kanter får förekomma.

Stolar och ratt får bytas och behållas efter test, dock måste någon ratt och förarstol finnas i bil vid överlämnandet efter testets slut.


Ljudnivån på bilen får inte överstiga 85db. Svartflagg kommer ske direkt om detta överskrids.


Skyddsbur/halvbur bör monteras och får behållas efter test.


Alla fordon skrotas efter testets slut, överskottet av skrotningspremien skänks till välgörenhet.


Tillåtna modifieringar karosseri


Hasplåtar får monteras, dock ej förstärkning av front.

Stötdämpare och fjäder är fritt att modifiera samt infästningar får förstärkas. Dock skall det som är monterat på bilen skrotas med bilen efter testets slut.


Originaltank ska användas.

Motor, växellåda och drivlina skall följa bilens ursprung.

Avgassystem samt fastsättning av sådant får modifieras och förstärkas.

Bil med originalmonterad katalysator skall sitta kvar.

Val av luftfilter är fritt.


Team/Förare


Varje team ska utse teamchef som är ansvarig kontaktperson med arrangören. Teamchefen behöver inte vara förare.

Minst 2 max 8 förare per team.

Samtliga förare ska inneha giltig licens utfärdad av SMA, tecknas i samband med bokning, samt inneha körkort B-behörighet.

Deltagande förare ska under körning bära godkänd hjälm som klarar säkerhetsnormen E22-05, samt nackkrage eller liknande typ Hans-skydd.

Säkerhetsbälte ska alltid användas på banan.

Heltäckande klädsel är obligatorisk av ej smältande material så som bomull.

Passagerare är ej tillåtet.


BesiktningSamtliga deltagande bilar och skyddsutrustning skall uppvisas och kontrolleras vid besiktning innan deltagande i testet. 

I samband med besiktning ansvarar teamchef för att påskrivet registreringsbevis, gul del, lämnas in, samt att transponder och startnummer hämtas ut. Deposition av ett körkort krävs för uthämtning av transponder. 

Bil och/eller förare som inte uppfyller reglerna tillåts inte starta eller fortsätta testet förrän bristerna åtgärdats. Tider för besiktning  kommuniceras senast en vecka innan start via mail till teamchefen.

Bilar som inte dykt upp innan besiktningen stänger får göra besiktning efter start.Säkerhet
Safety car bilar kommer att cirkulera på banan under hela testet.

Tracksa ljussystem samt FM-sändning kommer användas under testet för att kommunicera samtlig information.  

Flaggor/ljussignal i Tracksa-ljus betyder följande:

Gul: Omkörning förbjuden tills hinder passerats. 

Omkörning av safety car förbjuden.

Grön: Banan klar.

Röd: Loppet avbrutet, åk långsamt till depån.

Svart: Bestraffning - kör omedelbart till straffållan i bandepån, gäller den bil vars startnummer syns på tavla vid huvudpostering och/eller kommuniceras via fm-radion. 

Svart/vit rutig: Målflagg, loppet är slut.


Tankning


Tankning får endast ske på anvisad plats.

Absorbtionsmedel/duk samt brandsläckare med pulver ska alltid finnas vid tankning av fordon.

Tankning skall ske med jeepdunk eller liknande med pip. Trycksatt bensinbehållare är inte tillåtet.

Skulle förorening uppstå måste teamet omedelbart rapportera alla relevanta detaljer till arrangören.


Depå


Tät presenning eller motsvarande skydd ska alltid användas under bil vid service eller uppställning av bilen.

Högsta tillåtna hastighet i depåområdet är ”gångfart”. Fordon som bryter mot detta kommer svartflaggas och bestraffas.


Förarmöte


Förarmöte sker i god tid innan start. Obligatorisk närvaro för samtliga förare.


Start


Start kommer att ske antingen med stillastående fordon med förare sittande i bilen, eller flygande start med safety car. 

När startsignal ges startar uthållighetstestet för samtliga bilar.

Startplats/position baseras på datum och tidpunkt av bokning. 

Exakt starttid för testet kommuniceras på förarmötet.


Genomförande


För bästa pimpning utdelas bonusvarv.

Flest varv efter testets hela tid inklusive bonusvarv vinner.

Arrangören förbehåller sig rätten att utdela eventuella extra bonusvarv. 


Liveuppdatering av varvtider finns att följa på MyLaps Speedhive. Mer information finns på race4fun.se

Skärm med liveresultat kommer att finnas på området.


Påkörning av annat fordon är FÖRBJUDET och kommer medföra svartflagg.

Det är inte tillåtet att hindra snabbare bil köra om.

Om omständigheterna så påfordrar, kan safety car (SC) eller bogserbil med blinkande gult ljus släppas ut på banan under pågående test. Deltagarna ska följa denna och omkörning är förbjuden av detta fordon eller medtävlande, brott mot detta orsakar svartflagg!

Om ett team påkallar hjälp på grund av personskada eller annan fara för person, kommer testet rödflaggas.

Det är absolut förbjudet att kliva ur bilen på banan under pågående lopp, endast om bilen brinner får man lämna fordonet. Personen tar omedelbart skydd  bakom närmsta stålbarriär. Loppet kommer att rödflaggas.

Vid infart från bandepå ska bilar på banan lämnas företräde.


Förarbyte får endast ske på anvisas plats.

Deltagande bil får inte lämna testområdet under pågående test. 


Förarsidorutan skall vara helt stängda under körning, övriga sidorutor kan vara helt öppna eller helt stängda.


Om stötfångare faller bort under loppet ska eventuella utstickande fästen demonteras i parkeringsdepån innan körning får återupptas.


Arrangören har rätt att avlysa hela testet eller delar därav, i de fall för få deltagare anmält sig, samt i händelse av uteblivet testtillstånd eller force majeure. I sådant fall kommer berörda deltagare meddelas snarast, dock senast 24 timmar före besiktningens början.


Alla deltagare måste följa banans gällande förhållningsorder och regler.


Bestraffningar


Bestraffningar utdelas av racecontroller eller tävlingsledningen.

Straffållor finns i bandepå.

Bestraffning sker genom ”stop and go” eller ”köp dig fri”, pengar skänks till välgörenhet. Förtydligande sker under förarmötet.

Förarbyte är inte tillåtet vid ”Stop & go”.

Miljöförseelser kommer alltid bestraffas.

Bestraffning kan även medföra uteslutning från uthållighetstestet. 


Ansvar 


Den som deltar i detta uthållighetstest gör det på eget ansvar och på egen risk. Arrangör, funktionär eller markägare kan således inte utan vållande göras ansvariga för person eller sakskador som under loppet drabbar deltagaren.

Anmälan är bindande, vid förhinder kan platsen dock säljas vidare. Nytt teamnamn samt kontaktinformation måste meddelas arrangören snarast möjligt, dock senast två veckor innan start.Vid frågor eller funderingar kontakta info@race4fun.se


Arrangören har rätt att ändra regler och ta beslut utöver det som är skrivet  i detta dokument. 

Eventuella regeländringar kommer kommuniceras innan loppets start.

I de fall oenighet skulle ske äger arrangören rätt att ta beslutet.VARNING: Racing är oerhört ansträngande både fysiskt och mentalt. 

Vid denna typ av bilkörning, kommer du att bli utsatt för extrema (både höga och låga) temperaturer; tät rök och ånga; till intensiva stötar och vibrationer; och mycket höga ljud; och en mängd andra ovanliga, utmattande, förvirrande och stressande förhållanden. Även om du tror att du är i god hälsa, kolla gärna av med din läkare om du är lämplig för detta uthållighetstest!


Copyright © 2018 Race4fun AB